Otvoren dan

0 comment

Po treái put smo ugostili srednjoškolce koji se spremaju da izaberu karijeru u IT-u, u organizaciji IT klastera Subotica. Pokušali smo da ih upoznamo sa misterijama razvoja softvera i učinimo ga atraktivnim sa predavanjem od 15–20 minuta.

Naravno, ovako kratko vreme nije dovoljno da ih u potpunosti upoznamo sa profesijom i našim radom, ali smo sigurni da smo uspeli kod nekih od njih da pobudimo interesovanje za IT svet.

Nastavljamo sa dobrodošlicom svima koji žele da nastave karijeru u razvoju softvera.

Share this: